Seagold Consulting

Vad ger professionell coaching och vilka behov ser man?

Vad vet vi egentligen om nyttan och behovet av coaching?

Det har forskats om nyttan av professionell coaching ganska länge och forskning fortgår.
Undersökningar visar att coachingens ROI för ledare, företagare och faktiskt även för privatpersoner är 5-8 ggr insatt kapital.
Några av de största vinsterna med att anlita en coach har visat sig vara förbättrat ledarskap och företagande, ökad affärsnytta och resultat samt bättre fungerande mellanmänskliga relationer.
 

Coachande ledarskap i organisationer

Allt mer förs det coachande ledarskapet in i organisationer men kanske inte så mycket som vi tror.
Vilket är synd om man tittar mer på vad det ger att tillsammans med andra verktyg använda coaching i sitt ledarskap.
Bloggen Assessio beskriver att Bersin & Associates 2011 gjorde en uppmärksammad studie av 500 företag i olika länder och branscher och kom fram till att de ledare och chefer som använde ett coachande ledarskap med fokus på prestation förbättrade sina affärsresultat och förmåga att hitta talanger. Av de företag som frekvent använde coaching var det 81% som visade bätre affärsresultat. I de företag som inte eller i liten omfattning använde coaching var det endast 35% som nådde upp till motsvarande resultat. De beskriver också att antalet coachande chefer och ledare är lågt, 11%. Mercuri International menar att motvarande siffra i Sverige är 2-5%.
Financial Times skrev i oktober i år att attityden till coaching/mentoring har gjort en U-sväng och börjar nu anses vara mycket viktigt för ledarskap och företag.
Stanford Business School/University presenterade i juli i år en undersökning genomförd tillsammans med The Mile Group som visade att av mer än 200 tillfrågade chefer och VD:ar var nästan 100% positiva till att ha coaching eller annan rådgivning för sitt ledarskap.
För mig framstår en tydlig slutsats; genom att använda professionell coaching, både individuell och i ledarskap, ökar företag sin konkurrenskraft i såväl affärsresultat och för attraktionskraft för kunder och personal.

Vill du veta mer om utbildning i coachande ledarskap för ledare och företag, gå gärna in på vår hemsida www.seagoldcoaching.com. Där kan du också läsa om vårens utbildning i grundläggande professionell coaching.

Önskar dig en trevlig första advent!

Hälsningar
Marion Solkvint

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Etikettmoln