Seagold Consulting

Ledarskap & Företagsutveckling

Både ledarskap och företag behöver utvecklas.
För oss handlar det om människor, system och relationer.
Vi har olika program som ger ny kunskap, utveckling och växt.

En ledares uppgift är att leda och skapa en organisation där människor trivs, utvecklas och npresterar sitt bästa för att nå uppsatta mål och resultat.
En uppgift som på olika sätt kan vara utmanande för den som ska leda utvecklings- och förbättrings arbete.
Läs mer om utveckla ditt ledarskap.

Seagold Coaching arbetar främst med mentor och coaching metodik.

Tillsammans med kunden gör vi först en analys av utgångsläget och målet. Med min erfarenhet och kunskap och din egen expertis om området gör vi sedan en strategi framåt.

 

Läs mer om våra tjänster under rubrikerna till vänster.
En översikt över våra vanligaste tjänster finns här.