Seagold Consulting

Har du försökt att förstå utmaningar och hitta lösningar på något som du själv under lång tid har försökt att lösa utan att lyckas?
Har du noterat att situationer upprepar sig, igen och igen?
Orsaken kan finnas i systemet och kan vara svårt att se och förstå.
Speciellt när du själv befinner dig i systemet.

Det som finns i systemet kan skapa jobbiga situationer och orsaka både oreda och frustation.
När man själv är en del av systemet kan det vara svårt att se och förstå vad saker egentligen handlar om, man behöver någon utifrån med kunskap om system och systemteori.

Hur går det till?

Redan 2006 började jag arbeta med systemiskt arbete i mina uppdrag.
Med kunskap och erfarenhet hjälper jag till att förstå hur ditt/ert system fungerar, vad som lever i det och hur det påverkar.
Vid en gemensam dag undersöker och identifierar vi systemet så att du förstår vad det är som gör att det är som det är och vad som blir gjort och hur det blir gjort.
Vi tittr på olika möjligheter, val till den bästa lösningen och utformar en strategi och plan.

När du förstår systemet hittar du nya fungerande lösningar

Om du har tampats med något under en längre tid eller uptäckt att situationer eller problem återkommer, tveka inte attkontakta mig så berättar jag gärna mer!