Seagold Consulting

Referenser

Har haft den stora förmånen att få jobba med en mängd olika branscher och med olika befattningar.
Gemensamt för alla uppdrag är utveckling.
Affärsutveckling, företagsutveckling, ledarskapsutveckling, teamutveckling, jobb- och karriärutveckling.
Som coach följer jag professionens etik och nämner därför här inga namn eller företag men ring mig gärna så berättar jag mer.
Här är några exempel:

Branscher

 • Industri och tillverkning
 • Försvaret
 • Räddningtjänst
 • Hotell- och restaurang
 • Privat vårdcentral
 • Bemanning- och personaluthyrning
 • Utbildning för Almi Företagspartners mentorer
 • Regional utveckling, marknad och ledning
 • Turism
 • Camping
 • Försäljning E-handel
 • Redovisning
 • Jordbruk/lantbruk
 • Städ- och rengörning
 • Markarbete samt försäljning av trädgårdsprodukter
 • Frisör
 • Inredning
 • Maskin- modul och verktygsuthyrning
 • Försäljning
 • Kommun/skola
 • Nystart företag - affärsidé, affärsplan och budget

Befattningar

Befattningar

 • Företagsägare
 • Företagsledare
 • Familjeföretag
 • Chefer
 • Team
 • Projektledare
 • För jobb och karrär
 • Människor som vill ha en ny inriktning, privat och arbetsmässigt
konsult team ledarskap ledarskap-organsationskonsult