Referenser

Har haft den stora förmånen att få jobba med en mängd olika branscher och med olika befattningar.
Gemensamt för alla uppdrag är utveckling.
Affärsutveckling, företagsutveckling, ledarskapsutveckling, teamutveckling, jobb- och karriärutveckling.
Som coach följer jag professionens etik och nämner därför här inga namn eller företag men ring mig gärna så berättar jag mer.
Här är några exempel:

Branscher

 • Industri och tillverkning
 • Försvaret
 • Räddningtjänst
 • Hotell- och restaurang
 • Privat vårdcentral
 • Bemanning- och personaluthyrning
 • Utbildning för Almi Företagspartners mentorer
 • Regional utveckling, marknad och ledning
 • Turism
 • Camping
 • Försäljning E-handel
 • Redovisning
 • Jordbruk/lantbruk
 • Städ- och rengörning
 • Markarbete samt försäljning av trädgårdsprodukter
 • Frisör
 • Inredning
 • Maskin- modul och verktygsuthyrning
 • Försäljning
 • Kommun/skola
 • Nystart företag - affärsidé, affärsplan och budget

Befattningar

Befattningar

 • Företagsägare
 • Företagsledare
 • Familjeföretag
 • Chefer
 • Team
 • Projektledare
 • För jobb och karrär
 • Människor som vill ha en ny inriktning, privat och arbetsmässigt
konsult team ledarskap ledarskap-organsationskonsult