Seagold Consulting

Organisationsutveckling

Det viktigaste, humankapitalet

Organisationer består och drivs av människor.
Om människor inte utvecklas och växer utvecklas inte organsiationen.

Min expertis

Inom området organisationsutveckling har jag kunskap, kompetens och expertis inom ledarskap, teamutveckling, utbildning och för familjeföretag.
Du kan läsa mer om hur jag arbetar med Ledarskap, Teamutveckling, Utbildning och min specialité Familjeföretag när du klickar på repektive rubrik.