Seagold Consulting

familjeföretag

Att driva familjeföretag kan ge utväxling utöver det vanliga men också innebära utmaningar.
När familjeföretag fungerar bra är det bland det mest givande och roliga att både driva och vara verksam i , både som ägare och anställd.
När det inte gör det kan det bli desto jobbigare.

Erfarenhet

Jag har drivit ett familjeföretag och vet hur det kan vara och fungera.
Redan då såg jag styrkorna och utmaningarna med den företagsformen och arbetade med båda. Det gick bra, vi hade 25% lönsamhet i en krisbransch och det fanns mycket potential kvar.
Som utbildad systemcoach och tidigare ägare till i ett familjeföretag har jag både metodiken, kunskapen och stor erfarenhet av att jobba med familjeföretag och ser detta som mycket viktigt. Med den erfarenheten kan jag nu arbeta för att hjälpa fler familjeföretag,  skapa mer lönsamhet och utveckling samtidigt som de trivs och har kul.
Och inte bara det, jag vill gärna förmedla de styrkor som familjeföretag har till andra företag och organisationer. De kan göra stor skillnad.
Kontakta mig så berättar jag gärna mer.

Känner du igen någon av utmaningarna?

  • Relationerna går ut över företaget eller tvärt om, företaget går ut över relationerna.
  • Det finns ett behov av att lyfta fler företags- och utvecklingfrågor men man kommer aldrig riktigt till skott.
  • Ni fastnar i diskussioner istället för att gå framåt.
  • Det är svårt att komma fram till en enad riktning.
  • Det finns  en risk att någon känners sig överkörd.
  • Ni ser inte företagets och varandras unikitet, talanger och potentialer, ibland inte heller dina egna.
  • Familjeföretaget och dess relationer och arbetssätt påverkar personalen.