Seagold Consulting

Utveckla ditt ledarskap

En ledares uppgift är att leda och skapa en organisation där människor trivs, utvecklas och presterar sitt bästa för att nå uppsatta mål och resultat.
En uppgift som på olika sätt kan vara utmanande för den som ska leda utvecklings- och förbättrings arbete.

Vad vill du som ledare åstadkomma?

Coaching för ledare är en process som hjälper dig att tydligare se möjligheter och nya perspektiv. Det stärker och utvecklar dig som människa i din ledarposition oavsett om du är ny eller en erfaren ledare. Du hittar och utvecklar nya förhållningssätt,ny kunskap och agerande till situationer, medarbetare och tillsammans med coachen skapar du en struktur som för dig och ditt ledarskap framåt snabbare. Mycket snabbare än om du arbetar på egen hand. Målet är att utveckla styrkan i ditt ledarskap och öka verkningsgrad i organisationen.

Coachingen utgår från din verksamhet, ditt personliga ledarskap och dess uppgifter samt aktuella frågor.

Coaching för ledare används

- För att utveckla företag, ledarskap medarbetare och
  organisationer.
- Som stöd, utveckling och bollplank för både nya och erfarna 
  ledare.
- För att lättare klara ev. utmaningar.
- Av ledare som har eller har haft särskilt arbetsamma uppdrag.
- Av ledare på alla nivåer.
- För reflektion och inspiration.
- För att skapa mer motivation och arbetsglädje.
- För att ge helhets perspektiv, kunna se helheten.
- För att utveckla affärsverksamhet.
- För egen växt och kompetenshöjning.
- För att skapa bättre relationer.

 

Resultat du kan förvänta dig

- Utveckla individuella möjligheter, talanger och ledarskap.
- Stärka och utveckla individuell prestation.
- Lyckas med förändrings- och utvecklingsarbete.
- Mer fokusering och positivitet.
- Ökad effektivitet och resultat.
- Egen växt och utveckling.
- Förbättrade mellan mänskliga relationer.
- Får dig att utvecklas och växa i ditt ledarskap.

 

Kontakta mig gärna för referenser och case studies

Vill du veta mer om vilka resultat som coaching för ledare har skapat för mina kunder?
Kontakta mig gärna så ämnar jag gärna referenser och berättar mer.
Välkommen!