Seagold Consulting

Team Diagnostik

Team Diagnostik ären unik analys som visar teams, arbetsgruppers, ledningsgruppers, styrelsers och företags nivåer av de viktiga parametrarna produktivitet och positivitet.
Den skiljer sig från andra analyser som finns på marknaden genom att visa gruppers och teams gemensamma resultat och relationer och inte enskilda individers personligheter och resultat.
Ett teams produktivitet och positivitets beror på hur dess medlemmar inteagerar,därför är Team Diagnostik en viktig och relevant analys för företag och dess medarbetare.

Analysen ger en nulägesbild av teams, arbetsgruppers, ledningsgruppers och styrelsers positivitet och produktivitet, de parametrar som forskning visar är de viktigaste i ett framgångsrikt arbete.

De två  parametrarna produktivitet och positivitet mäts i fjorton olika styrkor som är viktiga för teams excellens. 

Analysen ger mycket värdefull information om hur teamet eller gruppen fungerar.
Den visar tydligt de befintliga styrkorna och vad som behöver utvecklas och arbeta vidare med.
Klicka på bilderna så ser du tydligt vilka styrkor analysen visar.
När en teamutveckling avslutas görs en ny Team Diagnostik.
Arbete och teamets utveckling blir då mätbar, hur vad det tidigare, hur är det nu, vad har utvecklats.
Man får också värdefull inforation om fortsatt utvecklingspotential.

Analysen visar tydligt var ledningsgruppen, styrelsen eller teamet befinner sig i de olika styrkorna.