Seagold Consulting

Teamutveckling, den viktiga pusselbiten

Från grupp till ett välmående högpresterande team

När ett team lämnar individuell prestation och lär sig team prestation blir dess resultat maximerade.
Fokus skiftar från vem till vad, människor blir mer resursfulla, teamet ökar sin positivitet och produktivitet och finner nya lösningar och möjligheter.

Resultatet blir fler nöjda kunder och medarbetare
och bättre attraktionskraft och lönsamhet.

Vår modell

Jag arbetar med team, ledningsgrupper och styrelser som en helhet
enl. modellen Organizational Relationship System Coaching som också innehåller ett systemiskt perspektiv och arbetssätt.
Utvecklingen och arbetet utgår hela tiden från teamet och ej på individnivå.
Resultatet blir ett team som kontinuerligt tar reda på och gör det som för deras gemensamma uppgift och arbetar tillsammans utifrån det behovet istället för ett personligt perspektiv.

För att teamets utveckling ska vara tydlig och mätbar använder jag analysen Team Diagnostik.
Den visar var ett team eller grupp befinner sig vad det gäller de två parametrar som forskning visar är de viktigaste för ett framgångsrikt samarbete; produktivitet och positivitet.
Dessa är i sin tur uppdelade i 14 olika styrkor som ett team eller grupp ska sträva mot, du kan se dom när du klickar på bilden.

Teamutveckling är lönsam!

Faktum är att det är bland det mest lönsamma en organisation kan göra.

Det finns en mängd forskning och undersökningar som visar hur viktig teamutveckling är och hur den kan vara avgörande för resultat och lönsamhet.
Några exempel:
En analys av 200 team genomförd av Team Coaching International visar att endast 10% låg på bra nivåer av produktivitet och positivitet och uppfyllde önskat resultat.
Göteborgs Univeristet, har forksning soom visar att om  team inte fungerar maximalt  riskeras mer än 20% i orealiserat produktionsbortfall oavsett nivå i företaget.
(Källa: Stefan Tengblad, docent i företagsekonomi& ansvarig för forskningsprogrammet "Medarbetarskap", Gothenburg Research Institute, Göteborgs Universitet).
En annan och minst lika viktig aspekt är arbetsklimatet. So
m vi alla vet har den stor betydelse för att kunna göra att bra arbete och har positiv attraktionskraft på många sätt.
För kunder, framtida kompetens och medarbetare samt andra viktiga relationer och partners.

När är teamutveckling viktig?

Alltid!
Ofta gör organisationer en insats när det finns ett uttalat missnöje om det interna klimatet.
Men man har mycket att vinna med att genomföra en teamutveckling innan några sådana tendenser uppkommer. Om man gör det har man lärt teamet eller gruppen att hantera utmaningar och hitta bra lösningar på egen hand, teamet blir mer självgående och ta mer ansvar.

  • Har du sett hur bra ideér och projekt misslyckas, påbörjas eller inte fullföljas för att team och medarbetare inte fungerat väl tillsammans?
  • Har du märkt att vissa saker tenderar att upprepas och inte riktigt kommer till en bra lösning?
  • Har du sett att strategier, planering och resultat inte uppfylls pga för litivie produktivitet, relationer och internt klimat?
En teamutveckling i ett helhetsperspektiv gör stor skillnad!