Seagold Consulting

Familjeföretagens styrkor

En utbildning för ägarledda familjeföretag

Familjeföretag har styrkor, resurser och potential som andra företagsformer inte har.
De finns där naturligt och fungerar som drivkraft och engagemang.
Faktum är att forksning visar att välmående familjeföretag är både mer lönsamma och långsiktiga än andra företag

Utbildningens syfte är att identifiera, stärka och utveckla dessa styrkor, potentialer och drivkrafter för positvi utveckling  och lönsamhet.