Seagold Consulting

workshops

En workshop kan göra stor skillnad!
Vi erbjuder föreläsningar och workshops inom olika områden. 
Både föreläsningarna och workshops ger insikter och olika verktyg som du kan använda i din vardag.
 

Teamutveckling express

När ett team vet sina styrkor börjar det röra sig mot mer positivitet och produktivitet.
Den här workshopen hjälper er att ta fram ert teams styrkor och börja använda dem!

Vi tror att vi är tydliga men är vi alltid det?

Otydlighet skapar lätt missförstånd och gör att saker faller mellan stolarna.
Otydlighet skapar också ofta onödiga diskussioner som stjäl tid och fokus.
Den här workshopen hjälper er att identifiera några av de områden där otydlighet lätt uppstår och som ni kanske inte har full koll på.